Listatalo Oy on vuonna 1978 perustettu listoja ja paneeleita valmistava yritys

Työntekijöitä yrityksessä on noin 30 ja liikevaihto 7 miljoonaa euroa.

Listatalon listojen ja paneeleiden valmistuksessa käytetään korkeatasoisia raaka-aineita. Tuotteet valmistetaan joko puusta tai MDF -levystä.

Listatalon valmistamat listat ja paneelit täyttävät loppukäyttäjän vaatimukset ja ovat käytettävissä kaikissa eri rakennuskohteissa.

Visio

Listatalo tarjoaa monipuolisimmat lista- ja paneeliratkaisut sekä parhaan käyttäjäkokemuksen ammattirakentajalle ja kuluttajalle.

Listatalo on asiakaslähtöisten sekä laadukkaiden lista- ja paneeliratkaisuiden tarjoaja sekä kotimaassa että valikoidusti Itämeren alueella.

Arvot

  • Asiakastyytyväisyys
  • Toiminnan jatkuva parantaminen
  • Tuloksellisuus
  • Joukkuepelaaminen
  • Rehellisyys
  • Ekologisuus

Asiakaslupaus

  • 100 % laatu
  • Toiminta täyttää asiakkaiden odotukset

Ota yhteyttä!

PEFC, Listatalo Oy:n hallituksen ja johdon sitoutuminen

Listatalo Oy:n laatuajatteluun kuuluu ympäristön ja toiminta-alueen huomioiminen. Metsä- ja ympäristölakeja ja standardeja noudattaen pyritään turvaamaan metsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja.

Suomen Metsäsertifiointi ry on myöntänyt Listatalo Oy:lle PEFC-merkin käyttöoikeuden rekisterinumero PEFC/02-31-228. PEFC-merkkiä on oikeus käyttää mänty- kuusi- ja MDF-tuotteista valmistettujen rakennuslistojen ja profiilien sekä sisustuspaneeleiden valmistuksessa käyttäjäryhmässä C (puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatin haltija) tuotteissa (onproduct -käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off-product -käyttö) tähän päätökseen liitettyjen sopimusehtojen mukaisesti.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Listatalo Oy:lle vuosittain varmennettavan sertifikaatin nro 7664-01. Listatalo Oy:n hallitus ja operatiivinen johto ovat sitoutuneet puun alkuperän seurannan standardissa (CoC) määritettyihin vaatimuksiin.